Inscripcions

 ITINERARI FORMATIU


 


Títol

subtítol
 

________Sessions:  DATES 

,

Horari: 


_________


Instruccions i normativa per a la inscripció i participació
 
  • Pel seu format i contingut, i per tal d'adquirir tots els coneixements, és imprescindible participar a tot l'itinerari. La inscripció s'omple per a les XX  sessions en bloc.
  • Si us plau, omple les dades que trobaràs a continuació per inscriure't a l'activitat. El telèfon de contacte el demanem només per a casos en què ens haguem de comunicar amb la persona inscrita si sorgeix algun imprevist d'última hora.
  • Si et cal, consulta la nostra política de protecció de dades
  • Uns dies abans, et farem arribar un correu de confirmació d'assistència, que caldrà respondre
  • La gratuïtat de l’activitat no eximeix de la responsabilitat i el compromís de participar-hi un cop realitzada la inscripció i reservada la plaça.
  • En cas de no poder assistir, cal avisar com a mínim amb 48 h d'antelació
  • L'activitat està pensada per a un mínim de participants. Si no s’assoleix aquest mínim, l’activitat serà anul·lada o posposada en detriment de les persones interessades
  • En cas d’anul·lació, l’Ateneu es compromet a oferir alternatives a les persones inscrites que hagin mostrat la seva confirmació i compromís a participar.
* Obligatori
Email Marketing Powered by Mailchimp